Latest Effexor News

Các thuốc trị rối loạn lo âu Các thuốc chống trầm cảm thường dùng điều trị RLLA gồm: fluoxetine (prozac), paroxetine (p...


Các thuốc trị rối loạn lo âu
Các thuốc chống trầm cảm thường dùng điều trị RLLA gồm: fluoxetine (prozac), paroxetine (paxil), imipramine (tofranil), venlafaxine (effexor), escitalopram (lexapro) và duloxetine (cymbalta). Dù dùng thuốc chống lo âu, thuốc chống trầm cảm hoặc cả hai …
Read more on Alobacsi.vn

Leave a Reply