Antibiotikaresistens prioriterad fråga för Centerpartiet och Kristina Yngwe

Antibiotikaresistens prioriterad fråga för Centerpartiet och Kristina Yngwe Jag blir riktigt oroad när man läser om den utökade förekomsten av ...


Antibiotikaresistens prioriterad fråga för Centerpartiet och Kristina Yngwe
Jag blir riktigt oroad när man läser om den utökade förekomsten av antibiotikaresistens, Antibiotika (eller som vi ofta kallar det Penicillin) är en absolut förutsättning för många av de hälsovinster vi uppnått under sedan andra världskriget. Det var …
Read more on Västerbottens-Kuriren

Leave a Reply