Latest Pravastatin News

Hỏi đáp y học: 'Kiêng bưởi khi uống thuốc hạ cholesterol?' Một số thuốc làm giảm cholesterol "xấu" như ...


Hỏi đáp y học: 'Kiêng bưởi khi uống thuốc hạ cholesterol?'
Một số thuốc làm giảm cholesterol "xấu" như Zocor (simvastatin), Lipitor (atorvastatin), Pravachol (pravastatin) bị một enzyme ("men" Cytochrome P-450 3A4 hay “CYP3A4”) trong tế bào ruột phá hủy. Có một chất trong nước bưởi làm giảm hoạt động chất men …
Read more on VOA Tiếng Việt

Leave a Reply