HomePravastatinLatest Pravastatin News
Posted in Pravastatin on 6th April 2014

Hỏi đáp y học: 'Kiêng bưởi khi uống thuốc hạ cholesterol?'
Một số thuốc làm giảm cholesterol "xấu" như Zocor (simvastatin), Lipitor (atorvastatin), Pravachol (pravastatin) bị một enzyme ("men" Cytochrome P-450 3A4 hay “CYP3A4”) trong tế bào ruột phá hủy. Có một chất trong nước bưởi làm giảm hoạt động chất men …
Read more on VOA Tiếng Việt

Related Post for Popular Videos – Simvastatin & Pravastatin

Is Lipitor The Same As Pravastatin?
El Colesterol. Tratamiento. Más Vivir.
Where Is Pravastatin Made?
How to Pronounce Pravastatin
Popular Videos – Simvastatin & Pravastatin