Latest news salmeterol

Aktualizacja 2008 brytyjskich wytycznych postępowania w astmie - Perspektywa ... [4] W tym czasie BYL już Payment długo działający beta2 mime...


Aktualizacja 2008 brytyjskich wytycznych postępowania w astmie – Perspektywa
[4] W tym czasie BYL już Payment długo działający beta2 mimetyk wziewny (long-acting beta2-agonists – LABA), salmeterol, ale nie jasne było, jakie jest w jego miejsce leczeniu, dlatego w wytycznych zalecano jego stosowanie tylko w stopniu fourth jako …
Read more on Medycyna Praktyczna

Leave a Reply